Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι η κύρια πύλη σύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαιου με την αγορά εργασίας. Στόχος της είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του ΠΑ για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του, να συντονίζει τις δραστηριότητες των παρακάτω Δομών και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους.

Smooth Slider
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Μ.Ο.Κ.Ε. : Εξέλιξη των αποφοίτων σε ικανά στελέχη ή ιδρυτών δικών τους επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα...

Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης

Γ.Δ.:Παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ένταξη στην παραγωγή.

Διαβάστε Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Γ.Π.Α.: μια αρχική επαφή με τον εργασιακό χώρο και ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Διαβάστε Περισσότερα...